Vračila

8.1. Preklic naročila

V roku dveh ur od prejema obvestila o nakupu ima kupec možnost preklica naročila brez dodatnih stroškov. Kupec preklic naročila izvede na z elektronskim sporočilom na naslov info@marantos.shop. V primeru preklica naročila trgovec kupcu povrne strošek nakupa v celoti.

8.2. Odstop od pogodbe

Kupec ima skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov, pravico, da v 14-ih dneh od dneva prevzema naročenih izdelkov, odstopi od kupoprodajne pogodbe. Odstop od pogodbe izvede preko obrazca, ki ga prejme skupaj z naročilom. Pri tem ni potrebno navesti razloga za odstop od pogodbe. Kupec mora izdelke vrniti v roku 14 dni od poslanega obvestila trgovcu.
Šteje se, da sta sporočilo o odstopu oz. izdelek poslana pravočasno, če je pošiljka odposlana od kupca proti trgovcu v zakonsko določenem roku.

Edini strošek, ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni kupca, je strošek vračila izdelkov, razen v primerih ko:

 • je vrnjeno blago poškodovano ali mu je na kakršenkoli drug način zmanjšana vrednost, kot posledica ravnanja kupca;
 • je vnaprej dogovorjeno drugače.
 • Kupec vrne blago na svoje stroške.

  Odstop od pogodbe bo trgovec obravnaval skladno z določili v poglavju 8.6.

  8.3. Stvarna napaka - Reklamacija

  Trgovec mora kupcu izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

  V primeru vidne poškodbe izdelka je kupec upravičen sprožiti postopek reklamacije preko obrazca za vračilo, ki ga prejme z blagom in zahtevati zamenjavo izdelka ali povračilo kupnine za izdelek.

  Kupec je ob ustvarjanju Zahteve za preklic naročila, odstop od pogodbe ali vračilo dolžan opredeliti naročilo za kupljeno blago, poleg pa dopisati osebne podatke (ime, priimek, naslov prebivališča - če se razlikujejo do podatkov na računu).

  Napaka je stvarna:

  • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet;
  • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana;
  • če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
  • če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

  Kako se preverja kakovost izdelka?

  Preverja se z drugim, brezhibnim izdelkom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem izdelku.

  Kako se stvarno napako uveljavi?

  Kupec mora Trgovca v zakonsko določenem roku obvestiti in podati natančen opis napake na obrazcu, ki ga kupec prejme ob prejemu blaga.
  Kupec mora trgovcu omogočiti pregled izdelka s stvarno napako.

  Kupec, ki je pravilno obvestil trgovca o napaki, ima od njega pravico zahtevati, da:

  • odpravi napako na blagu ali
  • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
  • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
  • vrne plačani znesek.

  Natančneje pravico do uveljavljanja stvarnih napak ureja Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-NPB10).

  8.4. Napake v podatkih

  Pri spremembah informacij v spletni trgovini se lahko zgodi, da pride do napak.
  Trgovec se zavezuje, da bo odkrito napako v najkrajšem možnem času odpravil.
  Kupec lahko trgovca na napako opozori preko elektronskega sporočila na naslov: info@marantos.shop.

  Če je zaradi napake prišlo do neupravičenih stroškov, se trgovec zavezuje, da bo skušal situacijo razrešiti in po potrebi poravnati stroške najkasneje v 14-ih dneh od argumentiranega obvestila o napaki.

  8.5. Vračilo izdelek(ov)

  Vračilo izdelkov se opravi po pošti na naslov: MARANTOS, d.o.o., Usnjarska cesta 18d, 1275 Šmartno pri Litiji.
  Osebno vračilo izdelkov ni mogoče.

  Trgovec vračila paketov z odkupom ne prevzema.

  Vsi izdelki kupljeni pri trgovcu so takšne narave, da jih je moč vrniti po pošti.

  8.6. Obravnava in razrešitev zahteve

  Trgovec bo podano Zahtevo za preklic naročila, odstop od pogodbe oz. vračilo izdelkov začel obravnavati najkasneje v roku 5 delovnih dni od prejema zahteve oz. od dneva vračila izdelkov (kar pride kasneje) ter jo skušal čim hitreje razrešiti.

  Trgovec bo pregledal vrnjeno blago in ugotovil ali se mu je zaradi posledice ravnanja kupca zmanjšala vrednost (uporaba ali poškodba izdelkov). V takšnem primeru bo kupcu z obrazložitvijo vrnil kupnino v ustrezno zmanjšanem znesku.

  Vračilo kupnine bo trgovec izvršil v roku 14 dni od prejema vrnjenega blaga na transakcijski račun kupca, ki ga kupec v IBAN obliki vnese na obrazec, ki ga prejme skupaj z blagom.
  Gotovinskih vračil trgovec ne izvaja.

  Trgovec zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler kupec ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.
  Za dodatne informacije o postopku vračila izdelkov se kupec lahko obrne na elektronski naslov: info@marantos.shop.